install theme

"Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas."

"Smiješno je, zar ne? Ma koliko mislili da ste prošlost prebrodili, da ste je pobijedili, ona se uvijek vraća, dozivajući vas."