install theme

"I dont understand how someone can be so addictive"

-

(Source: nhude)

"Ima naručja u kojima se žena osjeća poput boginje, kojoj nijedna žena na svijetu nije ravna… Takvog se naručja nijedna žena ne odriče lako."